Charakteristika

Irský vlkodav se již nevyužívá k loveckým účelům, jak tomu bylo dříve, dnes je ceněn zejména pro svou mírnou přátelskou povahu, vyrovnanost a rozvážnost. Stal se dokonalým společníkem, velmi miluje svého pána a celou jeho rodinu. Oddanost a věrnost je jedním z jeho hlavních charakterových rysů. Pokud jsou v rodině děti, dokáže se k nim i přes svou ohromnou výšku a mohutnost chovat velmi jemně, citlivě a obratně. Rozhodně nemusíme mít strach, že by se dětmi nechal vyprovokovat k útoku, jejich počínání většinou snáší s nadhledem a klidem, pokud ho začnou obtěžovat, prostě odejde do ústraní. Dětem je ale nutno vysvětlit, že když chce mít klid, nemohou jej vyrušovat. Při správné výchově je z vlkodava v dospělosti bezproblémový společník, s kterým můžete vyrazit jak do přírody, tak i do rušných městských ulic. Dokáže se přizpůsobit téměř každému prostředí, v první řadě stojí o přítomnost svého pána. U rodinného domku se zahradou se vlkodav uplatní jako výborný hlídač. Při ochraně osob a majetku si počíná neohroženě, rozvážně, vědom si své síly. Tu ovšem uplatní až v krajním případě, většinou ani zbytečně neštěká. Případného útočníka odradí už jen varovné zavrčení či zaštěkání a impozantní vzhled vlkodava. V žádném případě nerozvíjejte cíleně u vlkodava agresivitu! Dle standardu je příliš agresivní pes nežádoucí a toto může vést k vyřazení jedince z chovu! Vlkodav je přirozeně inteligentní a sám rozpozná, kdy je třeba zaútočit. Běžným cvikům se učí poměrně rychle a nevyhledává záminky pro nesplnění povelu.
S jinými domácími zvířaty se snáší většinou dobře, ovšem měl by být na ně zvyklý od štěněte.