Historie

O Irském psu pradávných časů se povídá mnoho, jsou to však více legendy a mýty, než fakta. Ať už je pravda kdekoli jsou tyto legendy obdivuhodné a fascinující. Jméno Irský vlkodav se začalo používat mnohem mnohem později, dříve se užívalo názvů: Velký pes, Vlčí pes, Irský pes, Keltský pes, pes válečný.

V nejranějším období starého Irska byl vlkodav opravdu využíván k boji a ochraně majetku, pouze králové a šlechta měla právo toto plemeno vlastnit. Vlkodav se také využíval při lovu vysoké zvěře, divokých prasat a vlků, kde vynikal svou hbytostí, velikostí a využíval velmi silných drápů. Tehdejší psi rozhodně nebyli ,,něžnými obry“ jako dnes, při ochraně majetku i stád si počínali neohroženě, zuřivě napadali každého vetřelce. Svého pána však bez výhrad ctili a bránili, kdykoliv odhodláni položit za něj svůj život. Vlkodavi byli neobyčejně ceněni právě pro svoji sílu, neohroženost, věrnost a oddanost.

Po světe se o Keltském psu dobře vědělo právě díky rychle se šířícím mýtům a pověrám, které jeho povahu i dovednost ještě zveličovaly a začal být velmi žádaný. V 16. a 17. století se stal vlkodav oblíbeným dárkem královských a urozených rodin mnoha zemí. Tím došlo v Irsku k obrovskému úbytku těchto psů a v roce 1652 byl vyhlášen zákaz vývozu psa z Irska. Oliver Goldsmith o nich v roce 1770 v Animated Nature napsal: „Posledním a nejúžasnějším druhem o kterém se zmíním je velký Irský Vlkodav, který může být právem pokládan za první rasu mezi psi…vypěstován pro domy mocných…ve svém vzhledu je neobyčejně krásný a vznešený, je největším plemenem, které lze na světe spatřit…dnes již téměř vymizeli a lze je jen velmi těžko potkat.“

Za zachování plemene vděčíme chovateli Skotských deerhoundů jež se jmenuje kapitán George Augustus Graham (1833-1909), byl to právě tento skotský důstojník působící v britské armádě, kdo posbíral poslední žijíci jedince a během 23 let nastartoval chovatelský program, který znovu oživil Irského vlkodava. Graham sesbíral též více než 300 rodokmenů, které později vydal knižně a pod jeho odborným dohledem také vznikl první chovatelský standard plemene.